Druckhalte und Überströmventile


Uitvoeringen in RVS, PVC, PP en PVDF.

Deze overdrukventielen worden vaak verward met  veiligheidstoestellen.

Bekijk hier het verschil van een veiligheidsventiel vs overstroom- / overdrukventiel

De openingskarakteristiek van een overdrukventiel, overstroomventiel, drukhoudventiel, drukontlasting ziet uit als onderstaand. Een overdrukventiel mag in principe continue afblazen en wordt dan ook veel toegepast als overloop op pompen om te voorkomen dat de pomp tegen een dicht afsluiter blijft pompen.

Openingskarakteristiek overstroomventiel

  1. Aanspreekdruk wordt bereikt; overdrukventiel is nog gesloten. 
  2. Aanspreekdruk wordt overschreden; proportionaal met de overdruk wordt het overdrukventiel geopend. 
  3. Bij de benodigde overstroom- hoeveelheid stelt het overdrukventiel zichzelf in.  
  4. Als de systeemdruk afneemt begint het overdrukventiel weer te sluiten. 
  5. De systeemdruk wordt lager en het overdrukventiel sluit verder.  
  6. Bij een druk net iets lager dan de aanspreekdruk is het overdrukventiel weer gesloten.

Vaste punten zijn: 1 en ongeveer 6